Verduurzaming

Wij lossen het op

Nederland heeft zich met het ondertekenen van het Parijse Klimaatakkoord verplicht om haar CO2 uitstoot in 2030 te halveren. Voor beheerders en eigenaren van gebouwen en woningen betekend dit dat de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden om gebouwen zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken.

Manieren om gebouwen duurzamer te bouwen

Systemen

Gebruik van energiezuinige materialen en systemen: Dit kunnen zaken zijn als hoogrendements- ramen en isolatie, verhoging van de isolatiewaarde van daken, maar ook energiezuinige verlichting en apparaten.

Energie

Integratie van hernieuwbare energiebronnen: Dit kan het gebruik van zonnepanelen, geothermische systemen of windturbines omvatten om elektriciteit of warmte op te wekken.

Materiaal

Gebruik van duurzame materialen: Dit kan het gebruik van gerecyclede of lokaal geproduceerde materialen omvatten, evenals materialen die gedurende hun hele levenscyclus een lage milieu-impact hebben.

Water besparen

Implementatie van waterbesparende systemen: Dit kan het gebruik van waterarme sanitaire voorzieningen en regenwateropvangsystemen omvatten.

GeelRonitz Bouwgroep kan adviezen geven over het opnemen van duurzame kenmerken in het ontwerp en de constructie van gebouwen waarmee we niet alleen onze impact op het milieu verminderen, maar ook geld besparen op energie- en waterkosten op de lange termijn.

Energie Prestatiecontracten

Nieuw is het afsluiten van een Energie Prestatiecontract, of EPC, waarbij een partij verantwoordelijk is voor alle onderhoudsfases. De contractpartijen komen een bepaalde energiebesparing en andere KPI’s overeen, die over een periode van 10 a 20 jaar behaald moeten worden. Het voordeel van het afsluiten van een EPC is dat eigenaren van gebouwen alle onderhoudscontracten bij 1 partij onderbrengen. De voordelen van een EPC zijn:

Kostenbesparing op energie en onderhoud

Garantie op de installatieprestaties

CO2 reductie

Comfort- en binnenmilieuverbetering

Externe technische expertise en capaciteit

De verwachte energiebesparing wordt ingezet als investeringsruimte voor energiebesparende maatregelen

Neem contact met ons op voor een maatwerk oplossing om je vastgoed toekomstbesteding te maken.